O MNE

Ľubomír Ježo

Vážení priaznivci výtvarného umenia, pekne vás vítam na mojej internetovej stránke, a dovolím si vám stručne predstaviť moju maličkosť.

Ing. Ľubomír Ježo PhD. (1958), pochádza z obce Ladce na strednom Považí na Slovensku, vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, odbor anorganická chémia a priemyselné technológie, pracuje už 40 rokov v Považskej cementárni a. s. Ladce na viacerých riadiacich funkciách, v súčasnosti háji dobré meno Považskej cementárne a.s. Ladce a jej kvalitných výrobkov ako manažér kvality, ale venuje sa aj výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti inovácií a riadenia kvality cementu.

Je rodinne založený – vychoval a do dospelosti s manželkou Máriou priviedol 9 detí .

Je výtvarníkom amatérskym, často insitným, tvorí zo srdca a pre radosť – nielen svoju, ale i svojich blížnych, začal tvoriť a vystavovať  na podporu výstavby kostola v obci Ladce – všetky výstavy v minulom desaťročí boli benefičné, aj tie v budúcnosti plánuje v tomto duchu.

Kráse kameňa i prírody sa venuje viac než 40 rokov, ale až v r. 2011 sa rozhodol predstaviť svoje diela verejnosti. Ku kameňu má blízko i vo svojom profesnom živote, z prírodného kameňa vápenca vytvára kameň umelý, ale extra pevný – kameň cementový.

Na báze kameňa sú vytvorené všetky jeho obrazy, ktoré sú všetky v 3D verzii a sú tak vhodné aj pre divákov používajúcich Brailovo písmo.

V svojej tvorbe dáva do kontrastu, ale i vedľa seba porovnáva dielo stvorené (či už prírodou, či Stvoriteľom, kto ako chce) s dielom dotvoreným ľudskými rukami.

Väčšiu časť práce – t. j. celý materiál je k dispozícii od prírody a menšia časť ľudskej práce spočíva v jeho opracovaní, vytriedení, uložení a upevnení tak, aby to bolo vkusné, estetické , či aspoň zaujímavé a malo to nejakú myšlienku, či v lepšom prípade aj príbeh.

Najčastejšie to znamená – netradične, po novom, alebo aj „non-konformne“, preto jeho štetcom je laboratórna pipeta a pinzeta, plátnom je väčšinou krásny kameň ónyx a paletou sú krásne polodrahokamy (napr. achát, ametist, amazonit, avanturín, citrín, dalmatín, epidot, hematit, chalcedón, jaspis, karneol, krištáľ, opál, ruženín, sodalit, tyrkys, tigrie oko a i., ktoré sú vo forme tzv. tromlovaných kameňov) i ďalšie pestré kryštály – prírodné i umelo vytvorené.

Na úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici prihlásil v minulosti ako úžitkový vzor 2 nové metódy – spôsob tvorby obrazov kryštalizáciou a druhý spôsob je tvorba obrazov rozseparovaným materiálom na monofrakcie. Tieto inovatívne metódy sú základom jeho tvorby.

Príroda maľuje kryštálikmi ľadu na okná také krásne kytice ako nedokáže žiadny umelec, žiadne dve vločky snehu nie sú rovnaké. To mu bolo inšpiráciou, trocha ju skúsil napodobniť a využíva kryštály, buď prírodné, alebo ním vytvorené pre ich krásnu farbu, jedinečné tvary a celkovú originalitu.

Podobne aj pri tvorbe diel monofrakciami sa zameral na porovnanie vonkajších krásnych, rovných – vyleštených plôch s rovnakým materiálom neopracovaným – akoby ľudskou rukou nedotknutým.

Dáva divákovi možnosť pozrieť sa na krásny materiál – najčastejšie polodrahokamy nielen zvonka, ale v protiklade aj „zvnútra“.

Je to taká sebareflexia na človeka, že aby mohol ten zvonku krásne v živote zažiariť, potrebuje byť aj zvnútra dostatočne kvalitne disponovaný. Tak vám prajem príjemnú prechádzku mojou viac než 10 ročnou kamennou tvorbou.