Krátka recenzia k výstave Ing. Ľubomíra Ježa v Pálffyho paláci v Bratislave v marci 2012

Tvorba Ing. Ježa:

Ing. Ježo je amatérsky výtvarník, hľadač slova a tvaru, možno geológ so srdcom výtvarníka, profesionálne cementár. Tvorca umelého kameňa z vápenca. Je tu aj otázka, prečo tvorí, prečo hľadá, aká je jeho motivácia? V Pálffyho paláci to bola jeho prvá veľká výstava. Komunikácia nielen medzi ním a jeho tvorbou, ale aj medzi ním a verejnosťou, ľuďmi známymi i neznámymi.

Rozmer hľadania pravdy:

je to výtvarník, alebo propagátor slova božieho? Texty z Mojžišovej knihy, Genesis, hlas Boha vpísaný do kameňa. Písmo a večnosť. Pravda a večnosť. Kontakt s históriou človečenstva.

Dojem a obsah:

Rozmanitosť plošná a filozofická stavba geológie minulosti. Tak nejak by som hodnotil prvý dojem veľkého počtu diel autora, diel líšiacich sa rozmermi plôch drahých kameňov a ich limitov, vytváraných drevenými rámami. A text, vrytý do kameňa, akoby na večnosť. Velebiaci myšlienky, idey, udalostí dávneho i súčasného kresťanského diania, ktoré prestúpilo svojím významom storočia, tisícročia, kontinenty, štáty, ľudské mysle.

Technológia a materiály:

Čo dala príroda, čo bolo v nej utajené, hľadané a nájdené?. Drahé kamene, drahé minerály, ich farba, tvar, postupne vstávajú z popola pri opracovaní a odhaľujú svoju krásu, zakliatu v tvrdosti, vo farbe, v tvare. Ónyx, sopečná pemza, medená i púštna ruža, chalkancit.....

Umelec dodáva materiálu z prírodného rámca svoj experimentálny prístup v spracovanej modrej skalici, jej kryštalinnému vzhľadu, ktorý umiestňuje na paletu perfektne opracovaného vzácneho kameňa.

Písmo na kameni je písmom filozofickým. Môžeme to tak povedať, lebo filozofia kresťanov je aj praktickým biblickým návodom ako žiť, keď uctievame zásady Ježiša Krista, sledujeme jeho kroky, jeho reakcie a jeho myšlienky.

Ing. Ježo je experimentátor. Ale aj vynálezca. Úrad priemyselného vlastníctva odobril jeho dve technológie. Tvorba kryštalizáciou a tvorba monofrakciami. Ónyx ako plátno, drahé a spojené s históriou geológie Zeme. A na plátne laboratórne experimenty s pinzetou, pipetou. Hľadanie výrazu, tvorivosť a výsledok.

Kompozícia:

Kompozičná skladba je jednoduchá a komplikovaná zároveň. Tvar štvorca, obdĺžnika, tvar ohraničený prírodným drevom vo farebnej úprave, najčastejšie bielej. A vo vnútri je prírodný drahý skvost, ónyx, ametyst, drahé geologické vyvreliny s pozostatkami dávnovekých živočíchov v ich pôvodných formách a tvaroch. Texty hrajú veľkú úlohu nielen svojím obsahom, ale aj kompozičným rozložením. Spočiatku sú veľmi pracne leptané, tradične, vrývané do nadmieru tvrdého vzácneho kameňa. A preto sú sťaby kostrbaté, hľadajú svoju polohu v drahom kameni. Na viacerých ďalších dielach sú už technologicky dokonalo vrývané, za pomoci laserových lúčov. Večné texty v dokonalom tvare písaného textu.

Filozofia:

Prečo autor siahol po takejto technológii? Čo ho k tomu viedlo? Láska ku kresťanstvu, láska ku nádhernému vedného odboru, akým je geológia? Určite je to zrejme každému, že slovo božie je zvečnené autorom v najpevnejšej podobe. V kameni, vyrytom ako do kameňa mudrcov. Moderným človekom, ktorý na prvý pohľad nemá až tak veľmi do činenia s geológiou, s filozofiou, s umeleckou tvorbou. Otázka ďalšieho tvorivého vývoja je v rukách autora. Sálanie biblických textov vtesnaných do kameňa, alebo kameň a tvorba ako kompozičná hra s vyšším, umeleckým cieľom?

Technika a pôsobenie:

Autor bude určite experimentovať. Bude aj vylepšovať svoje metódy zakotvené v archívoch Úradu priemyselného vlastníctva. Ale: kombinovať ónyx - „drahé plátno“ - s lacnejšími laboratórnymi kryštálikmi? Aj keď sú pekné, tvorivé, kontrast je pre mňa príliš silný! Ísť touto cestou?

Ako ďalej?

Ciest je veľa, záleží od intuície autora. Želám veľa tvorivého entuziazmu!

Ing. arch. Peter Stec, CSc

autorizovaný architekt
Slovenskej komory architektov

Bratislava, dňa 18.6.2012